Built with Berta.me

 1. Sniedzam- Konsultācijas, grupu nodarbības un lekcijas cilvēkiem no dažādām mērķa grupām, daudzveidīgām psiholoģiskām grūtībām un vajadzībām -

  · Sievietēm, kuras sastapušās ar psiholoģiskām problēmām (piemēram, smagu slimību pašai, tuviniekiem vai bērnam, bezdarbu, agresiju un šo vai citu grūtību izraisītu trauksmi, bailēm, depresiju, adaptācijas grūtībām, izdegšanu)

  ·Vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām , tuviniekiem;

  · Gados vecākiem un pirmspensijas vecuma cilvēkiem;

  · Sociāliem darbiniekiem un pedagogiem;

  · Bezdarbniekiem.

  Konsultāciju, grupu nodarbību un lekciju mērķis ir

  · Sekmēt emocionālās un garīgās veselības saglabāšanu;

  · Sekmēt psihosociālo adaptāciju, palīdzot atgriezties, aktīvāk iekļauties sabiedrības dzīvē;

  · Sekmēt spēju sadzīvot ar funkcionāliem traucējumiem un hroniskām vai neārstējamām slimībām;

  · Mobilizēt ģimeni un tuviniekus atbilstoša psiholoģiskā atbalsta sniegšanai, kā arī palīdzēt apzināties citus sociālā atbalsta resursus, kas pieejami grūtībās nonākušam cilvēkam vai ģimenei;

  · Mazināt saskarsmes grūtības, trenējot saskarsmes prasmes;

  · Sekmēt savu resursu apzināšanu un izvērtēšanu, atbilstošu pašvērtējumu un turpmākas rīcības plāna izstrādi psihosociālo grūtību pārvarēšanai, pakāpeniski paaugstinot dzīves kvalitāti;

  · Sekmēt psiholoģisko gatavību patstāvīgai dzīvei, sabiedriskai aktivitātei, līdzdarbībai.

  Ja jūtaties nomākts un izsmelts; ja trauksme un bailes atnāk līdz ar katru jaunu dienu; ja jūtaties nevērtīgs un nespējīgs; ja zudusi dzīves jēga un šķiet - apkārt nav ne palīgu, ne atbalstītāju; ja problēmu tik daudz, ka neredzat izeju - zvaniet, atnāciet un meklēsim risinājumu kopā!

  Psihologs, Lektors, ELITA KEIŠA +371 29288220